Jak vybrat kompresor ?

Jak vybrat kompresor ?

VÝBĚR KOMPRESORU PODLE VÝROBCE A KONSTRUKCE. 

JAK ZJISTIT POTŘEBNÝ VÝKON KOMPRESORU PRO MOU POTŘEBU?

DRUHY POUŽITÍ KOMPRESORŮ.
 

JAK VELKOU TLAKOVOU NÁDOBU?

KOMPRESOR OLEJOVÝ NEBO BEZOLEJOVÝ?

HLUČNOST KOMPRESORU

UMÍSTĚNÍ KOMPRESORU

PROVOZ KOMPRESORU

TROCHU LEGISLATIVY

NĚCO Z BEZPEČNOSTI

NĚKOLIK UŽITEČNÝCH RAD JAK VYBRAT KOMPRESOR A RADY PRO JEHO PROVOZ.

JAKÝ VYBRAT KOMPRESOR ?

Jaký vybrat kompresor ?
  • Výběr podle výrobce
  • Jak zjistit potřebný výkon kompresoru pro mou potřebu
  • Druhy použití kompresorů
  • Jak velkou tlakovou nádobu
  • Kompresor olejový nebo kompresor bezolejový ?
  • Hlučnost kompresoru
  • Umístění kompresoru
  • Provoz kompresoru
  • Trocha legislativy
  • Něco z bezpečnosti

Vážení zákazníci dovolíme si Vám dát stručný návod jak postupovat při výběru kompresoru. V tomto článku nebudeme příliš teoretizovat, ale shrneme pouze naše 15-ti leté zkušenosti z oblasti prodeje pístových kompresorů v kategorii sacího výkonu do 1400 lt/min.

Naše nabídka kompresorů:

Nejprve si získejte relevantní informace o výrobci kompresoru. Tato informace by Vám měla napovědět něco o kvalitě a případné možnosti získání náhradních dílůZa jistou dobu provozu budete zcela jistě potřebovat náhradní díl a může se stát, že kvůli drobnosti můžete kompresor vyhodit pokud nedostanete náhradní díl. Velká část evropské produkce kvalitních kompresorů již zmíněné kategorie pochází od italských výrobců i když se prodávají pod značkami znějícími německy.

Zvláštní kategorií jsou malé kompresory dovážené z Asie pod NO NAME značkami. Je s nimi zaplaven trh. Jsou to většinou tvarové plagiáty evropské produkce. Kompresory na obrázku vypadají naprosto shodně, překvapení bývá někdy pod kapotáží. Dnes ale vyrábí v Číně kde kdo, ale renomované firmy tam vyrábějící si i v tamních podmínkách kvalitu většinou uhlídají. Evropský výrobce vyrábějící v Asii si určitě nedovolí používat k výrobě recyklované materiály, nevhodné k výrobě, tak jak jsme toho svědky u tamních "také výrobců".

U malých kompresorů se vždy zajímejte o to, zda se jedná o axiální konstrukci, nebo je převod na kompresor přes řemínek. Jaký je v tom rozdíl? Axiální provedení malých kompresorů je takové, že osa motoru je v jedné rovině s osou kompresoru a obě součásti jsou spojené provedením drážka-pero. Kompresor a motor mají tedy shodné otáčky. Motor u této konstrukce je vždy indukční (bez kartáčů) , tedy výkonově odolný.

Druhá možnost je pohánět kompresor kartáčovým motorem přes řemínek. U takové konstrukce je vždy použit vysokootáčkový kartáčový motor a převod do pomala na kompresor je řešen drážkovým řemínkem. Toto technické řešení se hodí opravdu jen pro malé přenosné kompresory. Pokud je řemínek přetěžován, prokluzuje a často se spálí. Problémy pak také zůsobuje rozběh kompresoru, řemínek často prokluzuje a kompresor se obtížně rozjíždí.

Základní orientační technický údaj je sací výkon kompresoru a max. tlak v tlakové nádobě. Hodnota sacího výkonu je často skrývána za obrovský objem tlakové nádoby, která nemá až tak zásadní význam. Objem tlakové nádoby nám spíše napovídá jaký objem energie máme naakumulovaný v podobě stlačeného vzduchu k okamžitému použití. Sací výkon kompresoru (pro jednoduchost jednopístového kompresoru) je objem válce x počet otáček a udává se v lt/min. To je jediný relevantní údaj o výkonu kompresoru a udává ho každý výrobce. Jaký je výkon na výstupu kompresoru je dáno hodnotou momentálního tlaku stlačeného vzduchu a jeho momentální teplotou a tyto hodnoty jsou velmi proměnné. Pokud už se udává výkon kompresru na výstupu, je to při hodnotě tlaku 6-7 bar a dojde se k němu následujícím výpočtem. Pokud budete na kompresor připojovat pneumatické nářadí, u něho je udávána hodnota spotřeby vzduchu při určitém tlaku, volbu výkonu kompresoru k takovému spotřebiči provedete tak, že vypočtete z udávaného sacího výkonu kompresoru 60% a to je orientačně výstupní výkon pro daný spotřebič vzduchu. Doporučujeme zvolit ještě nějakou rezervu, hlavně podle intenzity odběru vzduchu.

Pokud potřebujete kompresor na nafukování pneumatik, bazénu, míčů apod., nemusíte se nějak zvlášť zabývat jeho sacím výkonem, ten by se měl pohybovat někde nad 100 lt/min u tohoto použití je spíše důležitější hodnota max. tlaku. Takový kompresor nepotřebuje tlakovou nádobu jako zásobník energie. Jestliže budete na kompresor připojovat pneumatické nářadí, nejprve si u něho zjistěte jeho spotřebu vzduchu a pak spočtěte podle předcházejícího návodu nutný výkon kompresoru. Vždy po výpočtu zvolte výkon kompresoru s rezervou, vyvarujete se tak nadměrnému opotřebení stroje. Nejsou ojedinělé případy, kdy zákazník zvolí výkon kompresoru podle ceny tzv. „na doraz“ a za půl roku přijde pro nový stroj z důvodu nedostatku jeho výkonu.

Tlaková nádoba kompresoru (jinak také větrník) je zásobník energie ve formě stlačeného vzduchu. Jak bylo již zmíněno, na nafukování pneumatik nebo bazénů nepotřebujete kompresor s nádobou. Velikost tlakové nádoby volte spíše s ohledem na to, zda se budou v odběrech stlačeného vzduchu vyskytovat nárazové intenzivní odběry. Na to je dobré vědět jak časté tyto nárazy budou a jaká bude spotřeba stlačeného vzduchu. Pokud to nejste sami odhadnou, zavolejte a pokusíme se Vám s volbou poradit podle našich zkušeností.

Olejový dvoupístový kompresor má mazání válce uzpůsobeno podobně jako u spalovacího motoru. Olej je v tomto případě rozstřikován do prostoru válce pod pístem klikovkou a pístním kroužkem stírán zpět. U tohoto druhu kompresoru se dostávají olejové páry do stlačovaného vzduchu. Pokud se ke kompresoru připojuje pneumatické nářadí, není to na škodu, některé pneumatické nářadí se stejně musí přimazávat přidáním oleje do výstupu stlačeného vzduchu. Bezolejový kompresor nemá klasický píst kvůli zamezení nadměrného tření, ale na ojnici je přpevněna tenká destička se speciálním teplotně a oděruodolným těsněním.Takovýto kompresor nemá ve stlačeném vzduchu obsaženy olejové páry a je vhodný pro potravinářství, pro restaurace na výčep piva, akvaristiku apod. U tohoto kompresoru je ale limitovám výkon právě jeho konstrukcí.

Hlučnost kompresoru je také důležitý parametr, zvláště když je umístěn přímo v pracovním prostoru. U každého výrobce se dá zjistit hlučnost kompresoru. Základní laické kritérium pro zjištění úrovně hluku jsou otáčky a výkon kompresoru. Obecně platí, že čím vyšší jsou otáčky kompresoru, tím je vyšší jeho hlučnost. V naší nabídce kompresorů jsou stroje označené Long Life, což je označení pro kompresory se sníženými otáčkami a tím i prodlouženou životností.  Zde se nabízí použití dvoupístových kompresorů, které mají už z konstrukce nižší otáčky než jednopístové axiální kompresory. Pokud má být kompresor používán k intenzivní pracovní činnosti, měl by být umístěn mimo pracovní prostor.

U kompresoru používaném jen příležitostně jeho pracovní umístění neřešíme. Takový kompresor je pouze třeba skladovat v suchém temperovaném prostoru. U kompresorů určených k pracovní činnosti je lépe zvolit stanoviště mimo pracovní prostor a tlakový vzduch přivést na pracoviště tlakovou hadicí nebo zřídit rozvod tlakového vzduchu po provozovně. Takový kompresor by měl být umístěn v temperovaném prostoru, mimo přímé sluneční záření. Pokud by byl kompresor v zimě vystaven teplotám pod bod mrazu, budete mít problémy s jeho rozběhem. Pokud bude kompresor v létě na přímém slunci bude se zbytečně přehřívat.

Provoz kompresoru začíná jeho připojením k síti a pak spuštěním. Nabíhající kompresor začíná tlačit vzduch do tlakové nádoby. V této fázi je otevřen odvzdušňovací ventil, který otevírá prostor válce, při náběhu kompresoru se ozývá syčení jako by unikal vzduch netěsností. Tento odvzdušňovací ventil umožňuje náběh kompresoru bez protitlaku ve válci a usnadňuje jeho rozběh. Odvzdušňovací ventil se automaticky uzavře cca po 20sec. od náběhu kompresoru. Tento odvzdušňovací ventil většinou bývá součástí tlakového spínače. Pokud kompresor natlačí vzduch na požadovanou hodnotu, tlakový spínač vypne kompresor a odvzdušňovací ventil opět automaticky odtlakuje prostor nad pístem a tak připraví kompresor k dalšímu startu. Nikdy proto nevypínejte jedoucí kompresor vytažením ze zásuvky, obejdete tím funkci automatického odvzdušnění válce a kompresor se při dalším náběhu nerozběhne, hrozí spálení motoru.

Tlakovou nádobu kompresoru pravidelně odkalujte vypouštěcím ventilkem. V tlakové nádobě se sráží atmosferická vlhkost a olejové páry. Důležité je u olejových kompresorů kontrolovat hladinu oleje v klikové skříni, většinou průhledítkem na klikové skříni kompresoru.

U kompresorů s převodem klínovým řemenem pravidelně kontrolujte jeho napnutí. Na kompresoru neprovádějte žádné neodborné úpravy a zajistěte jeho pravidelnou revizi kompresoru a zvláště tlakové nádoby. Chraňte před poškozením pojistný ventil tlakové nádoby.

Každý kompresor by měl být vybaven prohlášením o shodě od výrobce a k tlakové nádobě by měl být přiložen pasport tlakové nádoby a pojistného ventilu. Tyto doklady bude později předkládat reviznímu technikovi při pravidelné revizi. Proto tyto doklady pečlivě uschovejte.

Kompresor je strojní zařízení a jako s takovým je třeba zacházet podle určitých pravidel obsažených v návodu k obsluze. Něco jiného je tlaková nádoba kompresoru. To je tzv. „vyhrazené zařízení“ podléhající zvláštním předpisům. V tlakové nádobě je stlačený vzduch a to je jen jiná forma energie. Případné prudké uvolnění stlačeného vzduchu je velmi nebezpečné, protože vzduch je objemově stlačitelný a při rozpínání uvolňuje velké množství energie. Voda je také tlakovatelná, ale objemově nestlačitelná, proto při prukém snížení natlakované vody nedochází k uvolnění energie jako u stlačeného vzduchu.

Z těchto důvodů věnujte tlakové nádobě kompresoru zvláštní péči. Zajistěte u revizního technika pravidelné revize. Chraňte součásti tlakové nádoby před mechanickým poškozením. Např. uražený pojistný ventil tlakové nádoby se stává v okamžiku uražení nábojovým projektilem i s jeho známými účinky.

Nedělejte žádné neodborné úpravy a opravy na kompresoru ani na tlakové nádobě!

V této kategorii nejsou žádné výrobky.